SVĚTOVÝ DEN HUDBY: Oslava tónů a rytmů

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuUncategorized

Kromě konce školního roku se také blíží Světový den hudby, oslavovaný každoročně 21. června. Je to den věnovaný oslavě síly hudby a jejího vlivu na lidskou duši. V tento den se po celém světě koná bezpočet koncertů, festivalů a dalších hudebních akcí. 

Pokračovat ve čteníSVĚTOVÝ DEN HUDBY: Oslava tónů a rytmů