Projektová podpora

… zařídíme vše pro váš úspěšný projekt

NPO

Naše služby

OP JAK & NPO & IROP

V rámci projektové podpory nabízíme balíček služeb od A do Z. Prokonzultujeme s vámi váš záměr, podáme projekt, pomůže s realizací a vykázáním povinných výstupů.  Zaměřujeme se na dotační tituly z MŠMT, NPO, OP JAK, MPSV, SFŽP, IROP. 

Reference

Projektovou podporu poskytujeme školám nepřetržitě od roku 2010. Za tuto dobu jsme pomohli více než 1800 školám. Se školami navazujeme dlouholeté partnerství v rámci investičních, neinvestičních či síťových projektů.

Kontakt

Neváhejte kontaktovat náš tým projektové podpory ITveSkole.cz na bezplatné lince 800550660 či
e-mailu podporaeu@itveskole.cz . Případně využijte přímých kontaktů na konkrétního pracovníka projektové podpory.