Demokratická kultura

Průvodce školním plánem na podporu výchovy k demokratické kultuře a výukovým programem

V roce 2023 ukončil team ITveSkole.cz další z významných projektů tentokrát se zaměřením na podporu společného vzdělávání a kompetencí žáků v partnerských ZŠ v Praze. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu „OPEN 58“. V rámci projektu bylo realizováno deset vyučujících lekcí, které přispívají ke zkvalitnění podmínek pro vzdělávání a podporu demokratické kultury a demokratického klimatu ve školách.  Aktivity byly vytvořeny dle akronymu OPEN (O= Osvěta, P= Plán, E= Etnikum, N= Nové metody) a v souladu s principy 3E – účelnost, hospodárnost a efektivnost. 

Projekt OPEN 58 navazuje na úspěšně realizovaný projekt OPEN 51 podpořený v rámci výzvy č. 51 OP PPR.