Polytechnika

Projekt Polytechnika pro IKaP Středočeského kraje

V roce 2020 tým ITveSkole.cz ukončil jeden z dalších úspěšných projektů, během kterého došlo k podpoře 25 mateřských a 30 základních škol ve Středočeském kraji. Hlavním cílem projektu byla realizace uceleného cyklu 8 lekcí zaměřených na podporu technického vzdělávání dětí v MŠ a žáků na 1. stupni ZŠ. Lekce probíhaly prezenční formou až do okamžiku uzavření škol v souvislosti s onemocněním COVID-19, kdy byly nahrazeny webináři.

Témata jednotlivých lekcí v MŠ byla spojena mottem „Místo, kde žijeme“ a v ZŠ „Stavitelství a konstruktérství“. Dětem byl při první lekci předán lektorem Pamětní list, kam si nalepovaly samolepky po absolvování jednotlivých lekcí. Při setkáních si děti i pedagogové vyzkoušeli moderní výukové pomůcky a metody.