Projektové dny ve Vaší škole

Kreativní den

Víte, jak pracuje 3D tiskárna? Pojďte, vyzkoušíme si to ve zjednodušené podobě s 3D perem. Prozkoumáme, jak se změní vlastnosti plastové náplně při zahřívání a následném tuhnutí. Vyzkoušíme si, jak pero funguje a vytvoříme si vlastní výrobek. Třeba vám zachutná profese designera nebo se z vás stane konstruktér. Zapojíme současně levou a pravou hemisféru mozku, procvičíme jemnou motoriku a koordinaci, soustředění a trpělivost. Zažijete radost z vlastního výtvoru.

Projektový den je určený
pro děti MŠ a žáky 1. – 5. ročníku ZŠ

Bádání a experimentování

Během projektového dne zažijeme experimenty s materiály, které běžně najdeme v kuchyni i volné přírodě. Děti na vlastní kůži zažijí úžas a zaujetí. Budeme bádat a zkoumat přírodu. Vyzkoušíme si např. vyrobit sopku z jedlé sody, lávovou lampu nebo srovnávat hustotu tekutin. S mladšími dětmi si vytvoříme vlastní duhu, zkusíme rozložit barvy barvopisem nebo si vyzkoušíme pokusy s vodou a barvičkami. Děti zjistí, že svět kolem nás je plný možností a chemie

Projektový den je určený
pro děti MŠ a žáky 1. – 9. ročníku ZŠ

Tvořivý technik

Při projektovém dni využijeme stavebnici iTriangle. Budeme spolupracovat, zažívat úspěchy i neúspěchy, ze kterých se dokážeme poučit a dojít zdárně k představení výsledku toho, co jsme vytvořili. Projektový den je zaměřený na polytechnické vzdělávání, a to nejenom na vědomosti, ale i dovednosti a zručnost. Při práci se staršími žáky si při konstruování procvičíme fyzikální zákony, sestavíme si jednoduché stroje a seznámíme se základy mechaniky.

Projektový den je určený
pro děti MŠ a žáky 1. – 9. ročníku ZŠ

Hravý konstruktér
Pro žáky je připravená sada 3D pomůcek, které jsou částečně vytištěny na 3D tiskárně. Postavíme si model dle zadání. Ke stavbě budeme moci využít jak 3D pomůcky, tak dostupné materiály ve škole. Zapojíme svou schopnost logicky a strukturovaně uvažovat a kriticky myslet. Vyzkoušíme si práci v týmu, ve kterém se na závěr společně procvičíme v reflexi.

Projektový den je určený
pro děti MŠ a žáky 1. – 5. ročníku ZŠ

Zábavné programování
Na to, aby žáci mohli řídit opravdické auto, si budou muset pár let počkat. Ale naše autíčko mohou řídit hned. Jednoduchým kódováním pomocí barev naplánujeme a sestavíme trasu pro autíčko. Naučíme se pracovat podle instrukcí a vyřešit problémovou situaci. Okamžitě získáme zpětnou vazbu, procvičíme si logické a kombinatorické myšlení. Pro starší žáky rozšíříme aktivity o práci s výukovými stavebnicemi typu Starter Kit či Lego Mindstorms, které můžou navázat na výuku nové informatiky. Žáci se seznámí se základy programování a prakticky si vyzkouší různé druhy senzorů a aktorů.

Projektový den je určený
pro děti MŠ a žáky 1. – 9. ročníku ZŠ

Únikové hry
Únikové hry: Jsou skvělým nástrojem k osvojení nového učiva nebo rozšíření poznatků. Spolu s dětmi si užijeme den plný tajemství a luštění záhad, ať už online, nebo offline.

Projektový den je určený
pro děti MŠ a žáky 1. – 9. ročníku ZŠ

Den s IT

Žáci se seznámí s fake news, zkusí si výukové programy na počítači anebo budou tvořit digitální produkty. Dále se žáci seznámí s aktuálně
se rozvíjejícím AI.

Projektový den je určený
pro děti MŠ a žáky 1. – 9. ročníku ZŠ

Logické hádanky a šifry
Matematickou gramotnost a informatické myšlení rozvineme při řešení netradičních logických úloh. Budeme v týmu řešit problémy a navrhovat jim efektivní řešení. A rozhodně tomu přijdeme na kloub! V průběhu projektového dne využijeme běžně dostupné materiály jako jsou špejle, provázek nebo kamínky

Projektový den je určený
pro děti MŠ a žáky 1. – 9. ročníku ZŠ