Multikultura

Každý jsme jiný a všichni jsme stejní

Průvodce školním plánem multikulturní výchovy a výukovým programem

Milí uživatelé, tento materiál byl vytvořen v rámci projektu „OPEN 51“ a je praktickým průvodcem školním plánem multikulturní výchovy a výukovým programem s dvaceti metodikami na téma Praha, místo, kde spolu žijeme. Věříme, že využijte řadu inspirativních odkazů a ověřených aplikací, které vám pomohou v začlenění multikulturní výchovy a sociálních témat do vzdělávacího procesu.

Výukový program
na rozvoj kompetencí k udržitelnému rozvoji ve vztahu k sociálnímu pilíři udržitelného rozvoje

Jedná se o soubor 20 výukových lekcí určených pro pedagogy prvního i druhého stupně základních škol. Cílem bylo vytvoření programů, které by rozvíjely kompetence vyučujících i žáků v tématech udržitelného rozvoje ve vztahu k sociálnímu pilíři a zároveň obohatily výuku o moderní formy vyučování. Jedná se o velice široké téma, které se dotýká všech předmětů napříč ročníky i průřezovými tématy.

Programy na rozvoj kompetencí k udržitelnému rozvoji ve vztahu k sociálnímu pilíři udržitelného rozvoje

Jedná se o soubor 10 metodik vypracovaných v rámci projektu 51_ FZŠ Brdičkova,CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001461 . Cílem bylo vypracovat metodiky, které by rozvíjely kompetence k udržitelnému rozvoji ve vztahu k sociálnímu pilíři. Programy se zabývají tématy spojenými s multikulturou, generačním sblížením a porozuměním, opírají se o sociální pilíř. Programy jsou nadmíru aktuální směrem k ruské invazi na Ukrajině.

Sborník nápadů k projektu Primas

V průběhu dvou let koordinátoři projektu z jednotlivých deseti škol MČ Praha 13 realizovali aktivity pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Cílem bylo podpořit jejich začlenění do většinové společnosti, zvýšit jejich kompetence v rozličných oblastech i zvýšit jejich jazykovou úroveň. Sborník nápadů je představením některých realizovaných aktivit. Každá škola realizovala vždy jedno projektové odpoledne do měsíce, celkem tedy proběhlo 200 odpolední s různorodým zaměřením. My Vám přinášíme popis dvaceti aktivit, které pro vás pedagogové připravili. Sborník vznikl v rámci projektu PRIMAS Praha 13, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000288.