Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4

Vážená paní Hrubá. „Děkuji za vstřícný přístup, milé jednání, ochotu, trpělivost a pochopení v případech, kdy to z naší strany „trochu drhlo“. A samozřejmě za Vaši profesionalitu. Nutno říci, že takovým přístupem se za celé roky prokázaly všechny Vaše kolegyně, se kterými jsem měla možnost jednat. Je vidět, že jste bezvadný tým.

Paní Radka Štarnovská, vedoucí ekonomického úseku školy
Základní škola Pastelka, o.p.s., Rumburk

S ITveSkole.cz spolupracuje naše škola již od Šablon I. a to k plné spokojenosti. Projektovou podporu využíváme při zpracování žádosti, při realizaci projektu se můžeme kdykoliv obrátit s dotazy na pracovníky projektové podpory, kteří nám vše ochotně vysvětlí a poradí. Konkrétně děkuji za velmi dobrou spolupráci paní Darině Isevičové a Natálii Černé. Velkou pomocí jsou pravidelné on-line webináře k realizaci projektu a zasílané výstupy z nich. Využili jsme i nabídky vzdělávacích programů pro naše žáky. Při ukončení projektu velmi oceňujeme připomenutí všech náležitostí nutných k dokladování pro případnou kontrolu. Tou naše škola také prošla a vše bylo v pořádku.

Anna Jindrová, ZŠ Pastelka, o.p.s.
ZŠ Chvaletická 918, Praha 9

Naše spolupráce s firmou ITveSkole.cz vznikla úplnou náhodou, když jsme hledali někoho, kdo by nám pomohl správně zadat a pochopit Šablony I. Milý a vstřícný kolektiv nadšených lidí nás zaujal a naše úžasná spolupráce a vzájemná důvěra trvá již dlouhých šest let. Nevím, jak je to možné, ale pracovní setkání s jakýmkoliv odborníkem ITve Skole.cz. vždy proběhlo v tvůrčí a přátelské atmosféře, naslouchání a nejlepší snaze vyřešit, pomoci, vymyslet či poradit. Ušli jsme společně dlouhou cestu a máme jistotu, že naše projekty, počítače, tablety, tabule, roboti a další pomůcky jsou ušité naší škole na míru a pro radost žáků i učitelů. Velmi oceňujeme i praktický zácvik pedagogů, nabídku interaktivních školení a v neposlední řadě několik dobrodružně strávených projektových dnů pod vedením odborných lektorů. Všechno je zkrátka vymyšleno pro spokojenost škol, bez zbytečné administrativní zátěže a hlavně pro moderní a promyšlené využití IT techniky zábavnou formou ve vzdělávání. Šablony a OP JAK byly a jsou dokonale připraveny a perfektně administrativně zpracovány. Neuvěřitelný kolektiv odborníků, vstřícný přístup, přátelské vystupování. Zkrátka, spolupracovat s touto firmou je radost a není třeba pochvalou šetřit .. .

Za spokojenou školu ZŠ Chvaletická 918, Praha 9. Děkujeme.
Klára Hrušková, zástupce ředitele
Základní škola speciální a Praktická škola Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most

Firmy ITveSkole a BOXED jsou velmi spolehlivé, flexibilní, erudované. S jejich odborníky spolupracujeme již mnoho let a naše zkušenosti jsou vždy jen a jen kladné. Pozitivní byla spolupráce při realizaci projektů Šablony I, Šablony I, Šablony III, při digitalizaci v rámci NPO i na startu OP JAK. Děkujeme specialistům projektové podpory paní Darině Isevičové, Natálii Černé, obchodnímu manažerovi Martinu Jozífkovi a celému týmu. Rádi bychom s touto společností spolupracovali i v dalších letech. Tímto bychom za naši organizaci chtěli vyjádřit velké poděkování!

Za spokojenou školu ZŠ Chvaletická 918, Praha 9. Děkujeme.
Mgr. Eva Sekyrková
Základní škola Hýskov, okres Beroun

Chtěla bych se podělit o zkušenosti, které během několikaleté spolupráce ( Š I , Š II, Š III, OP JAK) s firmou ITveSkole jsem získala: odborná pomoc při podávání žádostí, monitorovacích zpráv, předávání potřebných informací a podkladů v průběhu čerpání dotace, možnost spolupráce v některých šablonách, možnost zajištění nákupu školních pomůcek, ochota, milé a vstřícné jednání, velmi přínosné jsou nově vzniklé webináře.

Mgr. Lenka Štětková, ředitelka ZŠ Hýskov
Základní škola Zaječí, okres Břeclav

S firmou ITveSkole.cz spolupracujeme již řadu let a vždy jsme byli nadmíru spokojeni. Díky profesionálnímu přístupu zaměstnanců firmy ITveSkole.cz čerpala naše škola velké množství finančních prostředků z různých evropských dotací. Vždy se postarali o administraci projektů, hlídali termíny, kdykoliv si člověk nevěděl rady a potřeboval pomoct, stačilo jen zavolat, nebo poslat e-mail a hned bylo po problému. Celé firmě patří velký dík a jsem moc rád, že jsme navázali spolupráci právě s touto firmou.

Mgr. Vlastimil Cymorek, ředitel
Základní škola a Mateřská škola Krupka, Teplická 400

„V rámci projektu OPJAK spolupracujeme s ITveSkole.cz, o.p.s. Konzultace probíhá v telefonické i emailové komunikaci. Vždy bezvadně, operativně, výstižně, přesně a rychle. Výborné vedení a pomoc i při dotazech oprávněnosti nestandardních aktivit.“

Mgr. Tomáš Liška, MBA – ředitel školy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÁPNO, okr. Pardubice

Jsem už téměř 30 let ředitelkou vesnické školy. Z toho již spoustu let spolupracuji s firmou Boxed a následně s ITveSkole.cz, o.p.s. Většinu počítačů, všechny tablety a interaktivní tabule mám právě od nich. Cením si jejich pravidelných doporučení nové techniky, které můžeme ve škole využívat. Poskytují plný servis, spolehlivě nainstalují a zaškolí. Případně zajistí opravy, které jsme zatím nepotřebovali. Zajišťují vzdělávání i formou webinářů nebo školí celé školní týmy. Velkou podporu a pomoc mám v oblasti projektů. V začátcích mě firma vybírala projekty, které byly vhodné pro náš typ školy. Teď už si nedokážu představit zapojení do Šablon bez pomoci specialistů projektové podpory. Paní Jitka Hrubá je můj nepostradatelný rádce po telefonu při zpracování a podávání všech zpráv v Šablonách. Je to obrovská pomoc, podpora a úspora času.

Mgr. Jana Školníková