Operační program Jan Amos Komenský – NOVÉ VÝZVY

Rádi bychom Vás upozornili na nový HARMONOGRAM VÝZEV PRO ROK 2024, který zveřejnilo Ministerstvo školství.

V rámci programu se opět počítá s vyhlášením výzvy pro školy a školská zařízení (MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, ZUŠ, SVČ a SŠ, VOŠ) ŠABLONY II.

Vyhlášení výzev je plánované na září 2024 včetně zahájení příjmu žádostí.

Podporované aktivity by měly být podobné jako ve výzvě Šablony I. – podrobnosti naleznete v příloze.

 Monitorujeme pro Vás nové výzvy v EU dotacích a o novinkách Vás informujeme i na našich stránkách: https://itveskole.cz/monitoring-eu-dotaci/