Realizace Šablon OPJAK a karty účastníka

Rádi bychom Vás upozornili na povinnost vedení karet účastníka.

Kartu účastníka je nutné vést pro všechny osoby podpořené v šabloně „Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání“ a „Spolupráce pracovníků ve vzdělávání“.

Karty účastníka vedete dvojím způsobem:

1. v elektronické podobě v počítači – takto vyplněný dokument nám bude sloužit pro vykázání indikátorů projektu. Excelovskou verzi od vás budeme vyžadovat před zpracováním závěrečné zprávy projektu.

2. v tištěné verzi – necháte podepsat konkrétní osobou a podepsaný dokument si zakládáte do projektového šanonu pro případnou kontrolu na místě.

 

Datum a podpis karty účastníka:

– první datum u podpisu = datum prvního vzdělávání případně start projektu

– druhé datum u podpisu = datum posledního vzdělávání nebo konce projektu

Karty účastníka naleznete ke stažení zde: Vzory příloh ke zprávám o realizaci MŠ / ZŠ – iTveSkole.cz

Pro další důležité informace sledujte aktuality na našem webu itveskole.cz.

V případě dotazů kontaktujte naši projektovou podporu ITveSkole.cz

tel.: 222 268 519
email: podpora@itveskole.cz