Implementace reformy 3.2.2 NPO

Implementace reformy 3.2.2 NPO

Projekty NPO pro školy s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků, díky kterým můžete realizovat aktivity jako např. vzdělávací exkurze, projektové dny, DVPP a jiné, jsou v plném proudu. 

Příjem žádostí byl již ukončen, ale plnění této výzvy je aktuální.

Jste v této výzvě zapojeni?

Potřebujete pomoci s administrativou nebo byste rádi tip na aktivity, které lze v rámci projektu realizovat?

Nabízíme konzultaci, na co vše lze využít finanční prostředky či jak zajistit, aby nedošlo k dvojímu financování s projektem Šablony OP JAK.

Budeme rádi za vyplnění krátkého dotazníku, jehož vyplnění Vám zabere 2 min.: Dotazník

Děkujeme a přejeme hezký předvánoční čas.