Manuál ke kvalifikačním předpokladům v šablonách OP JAK

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce dotace z výzev 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I a 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I, že v dokumentech výzvy byla zveřejněna aktualizace Manuálu ke kvalifikačním předpokladům k personálním šablonám.

Pokračovat ve čteníManuál ke kvalifikačním předpokladům v šablonách OP JAK

Zážitková pedagogika do škol: Proč a jak? 

Zážitková pedagogika má velký potenciál pro zkvalitnění vzdělávání žáků a pro podnícení jejich vnitřní motivace k učení. Můžeme si ji představit jako dveře otevírající se k hlubšímu a trvalejšímu učení, protože informace získané prožitkem si žáci lépe zapamatují a snáze je chápou. A nejen žáci....

Pokračovat ve čteníZážitková pedagogika do škol: Proč a jak? 

Jak pracovat se slabšími žáky? 

Čím dál častěji se v mediích objevují zprávy o slabších žácích. Podle mezinárodního průzkumu PISA vyšlo najevo, že v Česku panuje v rámci zemí OECD nejsilnější vazba mezi socioekonomickým zázemím rodiny a vzdělávacími výsledky. Kdo tito žáci jsou a jak s nimi pracovat?

Pokračovat ve čteníJak pracovat se slabšími žáky?