Projektová podpora

… zařídíme vše pro váš úspěšný projekt

NPO

REFERENCE
Naše služby

OP JAK & NPO & IROP

V rámci projektové podpory nabízíme balíček služeb od A do Z. Prokonzultujeme s vámi váš záměr, podáme projekt, pomůže s realizací a vykázáním povinných výstupů.  Zaměřujeme se na dotační tituly z MŠMT, NPO, OP JAK, MPSV, SFŽP, IROP. 

Kontakt

Neváhejte kontaktovat náš tým projektové podpory ITveSkole.cz na bezplatné lince 800550660 či
e-mailu podporaeu@itveskole.cz . Případně využijte přímých kontaktů na konkrétního pracovníka projektové podpory.

Reference

Projektovou podporu poskytujeme školám nepřetržitě od roku 2010. Za tuto dobu jsme pomohli více než 1800 školám. Se školami navazujeme dlouholeté partnerství v rámci investičních, neinvestičních či síťových projektů.