Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání (pedagogických i nepedagogických) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. 

Mohou žádat: MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, SVČ, ZUŠ

Výstup aktivity: Absolvent vzdělávání v časové dotaci minimálně 8 hodin  
Celkové náklady na aktivitu v Kč: 3 925,- / podpořeného pracovníka 
Specifikace šablony: vzdělávání je možné absolvovat v rámci jedné vzdělávací aktivity, nebo složit z více kratších bloků vzdělávání.

Vzdělávání je možné realizovat formou akreditovaných i neakreditovaných kurzů nebo vzdělávacích programů, stáží, nebo formou supervize/mentoringu/koučinku

Kurz může probíhat prezenční i distanční formou. (Online jen synchronní formou) 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu: 
Sken osvědčení/potvrzení o absolvování vzdělávání 

Dokládání výstupů pro kontrolu na místě: 

  1. originál osvědčení/potvrzení o absolvování vzdělávání
    2. originál dokladu o splnění kvalifikačních požadavků supervizora/mentora/kouče (doklad o dosaženém vzdělání, potvrzení o absolvování výcviku supervize/mentoringu/ koučinku)
    3. v případě realizace vzdělávání distanční formou doklad o jeho realizaci, a to snímkem obrazovky (print screen) notebooku/PC/smartphonu nebo výpisem dat vygenerovaným