Školní asistent

Mohou žádat: MŠ, ZŠ, SŠ

Škola musí identifikovat alespoň tři děti ohrožené školním neúspěchem.

Výběr dětí je v kompetenci ředitele školy. Minimálně tři děti ohrožené školním neúspěchem musí být ve škole identifikovány po celou dobu realizace aktivity.

Kvalifikační předpoklady jako je u pozice asistent pedagoga.

Pokud jsou v MŠ přítomny dvouleté děti, může školní asistent vykonávat také činnosti chůvy.

Výstup aktivity = produktivní hodina práce školního asistenta

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu:
  • sken pracovněprávního dokumentu (smlouva, DPČ/DPP);
  • report/výkaz způsobilých produktivních hodin školního asistenta (bude součástí Kalkulačky ZoR projektu, viz kapitola 5.1.
  • sken dokladu o splnění kvalifikačních požadavků pro výkon činnosti školního asistenta (v případě zaměstnání nekvalifikovaného pracovníka dle kapitoly 5.1: sken/kopii inzerátu se zveřejněním pracovního místa a protokol vyhodnocení výběrového řízení s negativním výsledkem včetně popisu podmínek výběrového řízení stanovených ředitelem školy, které uchazeč nesplnil);
  • čestné prohlášení statutárního orgánu o přítomnosti alespoň tří dětí/žáků ohrožených školním neúspěchem.
Dokládání výstupů pro kontrolu na místě:
  • originál pracovněprávního dokumentu (smlouva, DPČ/DPP)
  • podklady/výstupy ze mzdového účetnictví, na jejichž základě je vyplněn report/výkaz způsobilých produktivních hodin školního asistenta
  • identifikace dětí/žáků ohrožených školním neúspěchem pro minimálně tři děti/žáky (doložení identifikace, jeho forma a obsah a způsob výběru těchto dětí/žáků jsou ponechány v kompetenci ředitele školy, je však povinností školy tyto informace/dokumenty při kontrole na místě předložit).