Dvojjazyčný asistent

Mohou žádat: MŠ, ZŠ, SŠ

Minimálně jedno dítě s OMJ po celou dobu realizace aktivity.

Výstup aktivity: Produktivní hodina práce dvojjazyčného asistenta
Celkové náklady na aktivitu v Kč: 474/ SHM na produktivní hodinu
Specifikace pozice: Náplní
práce není přímo výuka ale pomoc při organizaci a administraci výuky.
Kvalifikace: 
jako pro asistenta pedagoga + znalost cizího jazyka na komunikativní úrovní. (může být doložena maturitním vysvědčením, certifikátem, vysvědčením z jazykové školy…)

Výstup aktivity = produktivní hodina práce dvojjazyčného asistenta

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu:
  • sken pracovněprávního dokumentu (smlouva, DPČ/DPP);
  • report/výkaz způsobilých produktivních hodin dvojjazyčného asistenta (bude součástí Kalkulačky ZoR
  • sken dokladu o splnění kvalifikačních požadavků pro výkon činnosti dvojjazyčného asistenta a prokázání znalosti cizího jazyka (v případě zaměstnání nekvalifikovaného pracovníka dle kapitoly 5.1: sken/kopii inzerátu se zveřejněním pracovního místa a protokol vyhodnocení výběrového řízení s negativním výsledkem včetně popisu podmínek výběrového řízení stanovených ředitelem školy, které uchazeč nesplnil);
  • čestné prohlášení statutárního orgánu o přítomnosti alespoň jednoho dítěte/žáka s OMJ ve škole.
  Dokládání výstupů pro kontrolu na místě:
  • originál pracovněprávního dokumentu (smlouva, DPČ/DPP);
  • podklady/výstupy ze mzdového účetnictví, na jejichž základě je vyplněn report/výkaz způsobilých produktivních hodin dvojjazyčného asistenta;
  • identifikace alespoň jednoho dítěte s OMJ ve škole (doložení identifikace, jeho forma a obsah a způsob výběru těchto dětí jsou ponechány v kompetenci ředitele školy, je však povinností školy tyto informace/dokumenty při kontrole na místě předložit).