Projektové dny v Otevřeném Mlýně

Lesní ateliér

Přijďte k nám zažít kreativní projektový den. V rámci dopoledne prozkoumáme rozlehlou zahradu se spoustou zajímavých zákoutí, kde si společně s odborníkem z praxe vyzkoušíme různé techniky vlastnoruční tvorby. K tvoření využijeme řadu přírodnin dle ročního období. Např. si vyrobíme vlastnoruční papír či mýdlo, zaexperimentujeme s vodou nebo otestujeme moderní pomůcku v podobě 3D pera. Při aktivitách budeme spolupracovat ve skupinkách, podpoříme rozvoj kreativity a vlastní tvořivosti.

Projektový den je určený
pro děti MŠ a žáky 1.-3. tříd ZŠ.
Bádání na zahradě
Během projektového dne si vyzkoušíme zajímavé experimenty s materiály, které najdeme na zahradě. Na vlastní kůži zažijeme úžas a zaujetí. Otestujeme si náš odhad vzdálenosti Budeme bádat a zkoumat přírodu na zahradě a v okolí. Vyzkoušíme si např. vyrobit sopku z jedlé sody nebo vlastní duhu, otestujeme pokusy s vodou v mlýnském náhonu. Zažijeme výuku fyziky, matematiky a chemie v přírodě. Při aktivitách zjistíme, že svět kolem nás je plný možností a fantazie.
Projektový den je určený
pro žáky 1.-5. tříd ZŠ.
Úniková hra

Přijďte si zahrát se třídou únikovou hru do Otevřeného mlýna. Společně zažijeme den plný logiky, šifer a hádanek. Využijeme prostory rozlehlé zahrady, kde na vás v různých zákoutích budou čekat připravené úkoly na procvičení logického a kritického myšlení, řešení problému a spolupráce. Hrou nás provede postavička, která nám povypráví příběh o historii místního mlýna, prozradí nevšední zajímavosti a poodhalí kus budoucnosti. Během projektového dne děti zažijí úžas, údiv i zaujetí.

 

Projektový den je určený
pro žáky 1. – 7. tříd ZŠ.
Olympiáda ve mlýně

V rámci projektového dne propojíme sportovní aktivity s objevováním rozlehlé zahrady se spoustou zajímavých zákoutí a zázemím v podobě jurty. Během aktivit se rozdělíme na týmy, vyrobíme si maskoty, vlajky a vymyslíme vlastní pokřik. Jakmile budeme mít vše připravené ke hře, pustíme se do plnění netradičních disciplín. Nebude chybět bodování a vyhlášení výsledků. Během projektového dne nám bude po celou dobu hořet olympijský oheň.

Projektový den je určený
pro děti MŠ a žáky 1.-3. tříd ZŠ.
Hravá recyklace
  Projektový den bude o plýtvání, recyklování a tvoření. Hledáme cesty jak tvořit, jak tvořit nejen ekologicky, ale i ekonomicky. Naše společnost je konzumní. Zanecháváme na planetě Zemi mnoho odpadu v půdě, v moři i v ovzduší. Pojďme se hravou formou pobavit o možnostech a způsobech, jak můžeme odpad redukovat nebo využít k dalšímu zpracování. Hledejme a zkoušejme žít v souladu s přírodou. V našich programech budeme recyklovat různé materiály jako je papír, dřevo nebo textil. Vytvoříme si například tyto výrobky:
  • Miska (tvoření z papírové hmoty)
  • Papír (výroba ručního papíru)
  • Postav dům – hmyzí domek – recyklování dřeva
  • Robot – recyklování dřeva
  • Loutka – recyklování textilu
  • Tkaní – recyklování textilu
  • Mozaika – recyklování dlaždic
Projektový den je určený
pro děti MŠ a žáky 1.-5. třídu ZŠ
Stavebnice a sebepoznání
Skrze stavebnice k sebepoznání aneb propoj levou a pravou mozkovou hemisféru

Taky máte pocit, že ve škole nadužíváme levou mozkovou hemisféru? Chcete žákům dopřát program, který by obě hemisféry propojil? Chcete se inspirovat, jak mohou stavebnice pomoci s rozvojem osobnosti a zároveň s komunikací a vztahy ve třídě? Tak tento program je pro vás ideální. Vraťme se společně do dob, kdy jsme hodiny trávili se stavěním konceptů, rozvojem myšlenek a kreativity.

(vhodné pro 1. i 2. stupeň ZŠ)
Inovační návrhy žáků
Design Thinking aneb inovační projekty v rukách žáků

Design Thinking je moderní postup, jak pomoci tvůrcům vcítit se do potřeb uživatelů a tím pro ně navrhnout řešení problému přímo na míru. Že je to trochu moc vědecké? Představte si, že během workshopu žáci navrhnou, jak vylepšit školu, prostředí nebo okolí. Nebo vyučujete přírodovědu a téma ekologie? Žádný problém – navrhneme aplikaci na šetření vody. Nebo necháme žákům volné pole působnosti. Často tak identifikujeme jejich skryté potřeby. Příkladem je třeba žákyně, která se pustila do návrhu aplikace pro zlepšení duševního zdraví, protože jí žádná jiná nevyhovovala. Možnosti jsou velkolepé.

(Vhodné pouze pro 2. stupeň ZŠ).

Zábavné programování
Skrze stavebnice k sebepoznání aneb propoj levou a pravou mozkovou hemisféru

Na to, aby žáci mohli řídit opravdické auto, si budou muset pár let počkat. Ale naše autíčko mohou řídit hned. Jednoduchým kódováním pomocí barev naplánujeme a sestavíme trasu pro autíčko. Naučíme se pracovat podle instrukcí a vyřešit problémovou situaci. Okamžitě získáme zpětnou vazbu, procvičíme si logické a kombinatorické myšlení. Pro starší žáky rozšíříme aktivity o práci s výukovými stavebnicemi typu Starter Kit, které mohou navázat na výuku nové informatiky. Žáci se seznámí se základy programování a prakticky si vyzkouší různé druhy senzorů a aktorů.

(Vhodné pro MŠ a žáky 1.-9. tříd ZŠ)

Komunitní plánování pro žáky – práce s veřejným prostorem

Podporujete demokratickou kulturu ve škole nebo byste rádi začali? V Otevřeném mlýně si s Vašimi žáky můžete vyzkoušet principy komunitního plánování v reálném prostředí. Techniky komunitního plánování jsou pak snadno přenositelné do prostředí školy. V průběhu projektového dne si žáci uvědomí, co je veřejný prostor a jak se oni sami mohou podílet na jeho proměně.

Všechny aktivity jsou praktické a přizpůsobené starším žákům.

Vánoční projektový den

Prožijte příjemné dopoledne s vánočním programem u nás v Otevřeném Mlýně. S očekáváním Adventu si podpoříme vlastní kreativitu a společně vyrobíme nápadité dárečky pro nejbližší. Budeme si povídat o známých a pro někoho možná i méně známých vánočních zvycích. Některé si na místě předvedeme. Zkusíme si také zodpovědět vánoční kvíz. Venku na naší rozlehlé zahradě se děti vydají na stezku s hezkým vánočním příběhem a zábavnými úkoly.

Projektového dne se může zúčastnit až 30 dětí (počítáme s 2 doprovázejícími pedagogy, v případě dětí MŠ dle počtu). S ohledem na rozdělávání ohně na zahradě a práci se svíčkami prosíme pedagogy o dohled v souladu s pokyny lektorů na místě.

Projektový den je určený pro děti MŠ a žáky 1.-5. tříd ZŠ