Projektová podpora

Projekty NPO

NOVĚ JSME SCHOPNI POSKYTNOUT PROJEKTOVOU PODPORU TAKÉ V PROJEKTECH NPO.

Vycházíme z naší mnohaleté zkušenosti z projektů OP VK, OP VVV, OP PPR, OPZ. Můžeme vám pomoci s administrativním vyplnění dokumentů, žádostí o změnu v projektu, evaluačních zpráv, ale jsme schopni dát konkrétní tipy na realizaci zvolených aktivit.

Balíček služeb NPO zahrnuje:

  • průběžné konzultace zvolených aktivit během jejich realizace (VP u personálních aktivit, vykazování TK, vykazování zápisů z realizace zážitkových aktivit apod.)
  • průběžné konzultace finančního čerpání dotace – souhrn vyčerpaných aktivit a financí
  • řešení projektových změn, žádosti o změnu projektu – např. přesouvání finančních prostředků mezi aktivitami, využití ušetřeních finančních prostředků v další realizaci
  • kompletní kontrola výstupů z realizace (kontrola, doplnění chybějících údajů, obsahová a formální správnost výstupů, pojmenování, příprava dokumentů pro odevzdání na NPO
  • komunikace s poskytovatelem dotace – řešení konkrétních dotazů školy
  • vyhledávání informací a příkladů dobré praxe k realizaci aktivit – možnosti realizace, způsob vykazování, způsob zápisu do výstupových archů apod.
  • příprava a finální vytvoření roční evaluační zprávy
  • příprava a finální vytvoření odpočtové kalkulačky
  • vypořádání případných nedostatků, doplnění výstupů
  • zřízení a měsíční správa SharePointu – archivace online dokumentů projektu, snadné předávání, sdílení, komunikace

Cena výše uvedených služeb je stanovena na základě individuální domluvy.

Neváhejte se na nás obrátit, rádi vás provedeme projektem a budeme součástí zlepšování podmínek vzdělávání i ve Vaší škole.