Metodické materiály

... sdílíme společně s vámi

Již od roku 2012 nabízíme pedagogům pomocnou ruku při tvorbě a sdílení výukových materiálů v rámci portálu DUMy.cz. Díky práci lektorů a metodiků se nám daří publikovat několik metodických materiálů na různá témata, které věříme, že budou prospěšné pro širokou pedagogickou veřejnost.