Kontakty

… jsme tady pro vás

Vedení společnosti
pe_ha
Mgr. Petra Heinzová
pheinzova@itveskole.cz
ředitelka ITveSkole.cz, o.p.s.

Těší mne, že i přes množství aktivit a projektů, které s mým týmem realizujeme, se mi daří udržet menší úvazek v ZŠ a díky tomu si zachovat kontakt s reálným školním prostředím.
lu_ha
Ing. Luděk Heinz
lheinz@itveskole.cz
spoluzakladatel ITveSkole.cz, o.p.s

Jsem rád, že můžu dělat práci, která mne naplňuje. Baví mne podporovat skvělý tým ITveSkole a pomáhat školám při přípravě a realizaci investičních projektů.
Tým Lektorů a metodiků
ru_ch
Ing. Rudolf Chadim
rchadim@itveskole.cz

Věří v prospěšnost informačních technologií v rukou moderního pedagoga. Podporuje výměnu příkladů dobré praxe a hledání nových cest ve vzdělávání. Rád vymýšlí vzdělávací metody, které baví děti i pedagogy.
ja_ja
Bc. Jakub Janeček
jjanecek@itveskole.cz

Baví ho nové technologie a nová témata školeních. Snaží se vysvětlovat i složité věci jednoduše. Dává přednost praxi před teorií, proto si na jeho školeních každý vše vyzkouší a osahá. Nudné prezentace nečekejte.
mo_pl
Mgr. Monika Pliešovská, CPC
mpliesovska@itveskole.cz

Je kreativní, otevřená, ráda hledá nové pohledy na věc. Tento přístup prosazuje i pří výuce žáků a vzdělávání pedagogů. Věnuje se osobnostně sociálnímu rozvoji a využívání moderních technologií ve výuce, Office 365, Carkit nebo 3D pero.
ma_co
Mgr. Markéta Čonková
mconkova@itveskole.cz

Věnuje se problematice a rozvoji digitální gramotnosti, zapojení ICT nástrojů smysluplně ve vzdělávacím procesu. Digitální gramotnost a jednoduché programování rozvíjí napříč předměty. Při své práci klade důraz na rozvoj měkkých dovedností a aktivitu žáků. Podporuje sdílení zkušeností mezi pedagogy. Ráda hledá nové cesty.
lu_ce
Lucie Černická
lcernicka@itveskole.cz

Věnuje se problematice výchovy k aktivnímu občanství, zapojování veřejnosti do rozhodování, demokratizaci škol. Je Montessori učitelka, kterou baví pomáhat školám v zavádění polytechnické a environmentální výchovy, baví ji badatelsky orientovaná výuka, pokusy a experimenty.
ro_ji
Romana Jindrová
rjindrova@itveskole.cz

Úplně nejraději recykluje, tvoří a předává zkušenosti. Zároveň si bere to nejlepší, co může nabídnout mladá generace. Pro hru s dětmi využívá moderní pomůcky v podobě 3D pera a netradiční výtvarné postupy.
ba_ko
Barbora Kodetová
bkodetova@itveskole.cz

Věnuje se volnočasové pedagogice. Na práci s dětmi ji nejvíc baví, když jim může něco předat. Ve volných chvílích vede skautský oddíl. Zajímá se o sociální pedagogiku a udržitelnost.
ka_ka
Karolína Kankrliková
kkankrlikova@itveskole.cz

Zabývá se studiem školského managmentu. Při své práci využívá znalosti z oblasti IT a čerpá z pedagogických zkušeností jak ze školství, tak z pozice hlavní vedoucí mezinárodního anglického tábora. Je kreativní a ráda pracuje jak s dětmi, tak i s dospělými.
al_ha
Alice Harapátová
aharapatova@itveskole.cz

Vychází z pedagogických zkušeností z klasických i alternativních škol. Absolvovala řadu vzdělávacích kurzů v oblasti výchovy a funkční komunikace. Věnuje se netradičním metodám výuky hudby a ráda vytváří programy, při kterých jsou děti/žáci podníceni ke kreativitě a osobní aktivitě.
ja_si

Bc. Jan Šíd
jsid@itveskole.cz

Vystudoval informatiku na ZČU. Zajímá se o moderní technologie a 3D tisk ve výuce. Testuje nejnovější nástroje a pomůcky vhodné pro výuku nové informatiky. Poskytuje školám technickou podporu.

Tým projektové podpory
da_is_new
Darina Isevičová disevicova@itveskole.cz

V ITveSkole.cz působí od roku 2015. Práce je pro ní výzvou a odpovědností, kdy na konci celého projektového procesu vidí spokojenost zákazníka. Její motto zní: „Dělej víc věcí, které tě dělají šťastným a užívej si každého dne, protože nikdy nevíš co se stane“.
ji_hr_new
Jitka Hrubá jhruba@itveskole.cz

V týmu projektové podpory pracuje od Šablon I a stále ji to dává smysl. Je kreativní a baví ji zdolávání administrativních překážek v projektu a nalézání vítězného řešení problému. Jejím mottem je: S námi v šablonách nezabloudíte!
na_ce

Natálie Černá
ncerna@itveskole.cz

Natálie je pozitivní a komunikativní. Povinnosti škol viděla donedávna jen ze strany asistenta pedagoga, ale nyní poznává i druhou stranu práce školských zařízení. Ráda se vzdělává.

jhavelkova_kontakty
Ing. Jana Havelková jhavelkova@itveskole.cz

V týmu projektové podpory je teprve nováčkem. Po mateřské dovolené se dvěma malými dětmi se těší na komunikaci se školami i na to být součástí jiného týmu než jen toho rodinného. Má nekonfliktní povahu a je empatická. To jí, doufá, pomůže ve vytváření dobrých vztahů se zástupci školských zařízení.
rjurakova

Radka Juráková
rjurakova@itveskole.cz

Dlouhodobě působí v týmu projektové podpory. Má bohaté zkušenosti s finančním řízením individuálních projektů z OP PPR a síťových projektů pro partnerské školy, dále je dlouhodobou členkou projektové podpory pro šablonové projekty. Ráda hledá pro školy optimální řešení jak projekty realizovat.

Administrativně-technický tým
ma_bu

Martina Burleová
mburleova@itveskole.cz

Vždy se snaží najít optimální kombinaci mezi požadavky školy, možnostmi Šablon a kompetencemi lektorů. Propojuje DVPP s komplexní péčí o zákazníka k jeho plné spokojenosti. Výsledkem její práce jsou dlouhodobé přátelské vztahy se školami.

da_ci

Daniel Cígler
dcigler@itveskole.cz

V týmu ITveSkole.cz má na starosti tvorbu webových stránek a aplikací jako například Robomapa. Ve volném čase se zabývá programováním a moderním 3D tiskem ve výuce. Je kreativní  a plný dobrých nápadů.

lu_dr
Lucie Drvotová ldrvotova@itveskole.cz

Zajišťuje personální a mzdovou agendu v organizaci. Je otevřená novým výzvám, překonává zdánlivě nepřekonatelné překážky, je kreativní a neklade si malé cíle.
Projektoví manažeři
ru_ch
Ing. Rudolf Chadim
rchadim@itveskole.cz

Věří v prospěšnost informačních technologií v rukou moderního pedagoga. Podporuje výměnu příkladů dobré praxe a hledání nových cest ve vzdělávání. Rád vymýšlí vzdělávací metody, které baví děti i pedagogy.
ga_ho
Ing. Gabriela Hošková
ghoskova@itveskole.cz

V ITveSkole.cz se dlouhodobě podílím na vzdělávacích projektech týkající se polytechnické výchovy, posílení inkluze a aktuálně demokratické kultury. Snažím se být vždy dobře naladěna a v komunikaci se školami hledat ideální řešení každé situace.
pe_re

Ing. Petra Řezáčová
prezacova@itveskole.cz

Od roku 2012 má odpovědnost za jeden z největších výukových portálů DUMY.cz, pravidelně publikuje články týkajících se digitálních technologií, inovace ve vzdělávání a informací o projektech EU na portálu ITveSkole.cz.

ji_he

Ing. Jitka Hejná
jhejna@itveskole.cz

Má na starosti provoz odpoledního Klubu OPEN,  organizaci letních příměstských táborů a zájmových kroužků v Otevřeném mlýně. Ráda přináší nové podněty a nápady na vylepšení.

ma_fi
Mgr. Marek Fiala
mfiala@itveskole.cz