Projektová podpora

Podání projektové žádosti IROP

BALÍČEK SLUŽEB PROJEKTOVÉ PODPORY

 

Balíček služeb zprostředkovaný našim profesionálním týmem projektové podpory v podobě Podání projektové žádosti zahrnuje:

  • konzultace projektového záměru
  • zpracování Studie proveditelnosti
  • příprava a kompletace doprovodných dokumentů Studie proveditelnosti
  • zpracování žádosti o podporu v monitorovacím systému
  • vypořádání případných doplnění žádosti projektu

Cena výše uvedeného balíčku je 49 990,-Kč včetně DPH.

Nárok na odměnu je platný v případě splnění formálních náležitostí projektu.