Projektová podpora

Ceny projektové podpory

OP JAK – Šablony I – PODÁNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI – balíček služeb:

• Konzultace – výběr aktivit, povinné dokumenty, systém ISKP21+

• Příprava žádosti, návrh, finalizace a návod na podání v ISKP21+

• Vypořádání případných doplnění

• Vzorové dokumenty, publicita

7 000,- bez DPH (8 470,-Kč vč. DPH)

OP JAK – Šablony I – PRŮBĚŽNÉ ZPRÁVY o realizaci projektu (1.ZoR + 2.ZoR) – balíček služeb:

• Konzultace 1. ZoR a 2.ZoR

• Kontrola výstupů, indikátorů, zpracování a kompletace ZoR v ISKP21+

• Kontrola podpořených osob

• Finalizace a návod na podání ZoR v ISKP21+

• Vypořádání připomínek ZoR od poskytovatele dotace

od 5 000 Kč do 10 000 Kč bez DPH dle celkové výše dotace

OP JAK – Šablony I – ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci projektu (ZZoR) – balíček služeb:

• Konzultace ZZoR

• Kontrola výstupů, indikátorů, zpracování a kompletace ZZoR v ISKP21+

• Finalizace a návod na podání ZZoR v ISKP21+

• Vypořádání připomínek ZZoR od poskytovatele dotace

• Návrh archivace originálů dokumentů projektu

od 5 000 Kč do 10 000 Kč bez DPH dle celkové výše dotace

Rozlišení kategorií výše dotace:

• do 500tis. Kč včetně: 5 000,-Kč bez DPH (6 050,-Kč vč. DPH)

• 501tis. - 1mil.Kč včetně: 7 000,-Kč bez DPH (8 470,-Kč vč. DPH)

• nad 1 000 001 Kč: 10 000,-Kč bez DPH (12 100 vč. DPH)