Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 2

 

Řídicí orgán OP JAK vydává Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 2, s účinností od 20. března 2024. Součástí dokumentu je přehled změn oproti 1. verzi PpŽP ZP a jeho znění naleznete ZDE.

Zdroj: OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ. Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 2 [online]. [cit. 21.3.2024]. Dostupný na WWW: https://opjak.cz/aktuality/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-zjednodusenych-projektu-verze-2/

V případě dotazů můžete kontaktovat také naši projektovou podporu ITveSkole.cz, tel.: 222 268 519, mobil 606 071 366, email: disevicova@itveskole.cz.