Manuál ke kvalifikačním předpokladům v šablonách OP JAK

 

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce dotace z výzev 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I a 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I, že v dokumentech výzvy byla zveřejněna aktualizace Manuálu ke kvalifikačním předpokladům k personálním šablonám.

Aktualizace byla provedena v souvislosti  s doporučením MPSV k posuzování kvalifikačních předpokladů sociálního pedagoga, kdy je možné uznat i kvalifikaci, pokud daný program/obor studia byl zakončen státní zkouškou zaměřenou na obory z § 110 odst. 4, písm. b, zákona o sociálních službách, tj. na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku.

 Tento Manuál byl zveřejněn v dokumentech výzvy 02_22_002 ZDE a výzvy 02_22_003 ZDE.

Zdroj: OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ. Manuál ke kvalifikačním předpokladům v šablonách OP JAK [online]. [cit. 14.3.2024]. Dostupný na WWW: https://opjak.cz/aktuality/manual-ke-kvalifikacnim-predpokladum-v-sablonach-op-jak/

V případě dotazů můžete kontaktovat také naši projektovou podporu ITveSkole.cz, tel.: 222 268 519, mobil 606 071 366, email: disevicova@itveskole.cz.