Trenér čtení s podporou AI dostupný pro všechny

 

Jedním z nejběžnějších přínosů AI ve škole je zcela jistě personalizace. A v praktické části to naplno ukázala například funkce Pokrok ve čtení v Teamsech, která umožňuje učitelům zadat žákům text k přečtení a AI sama nalezne chyby při čtení a ví, s jakými slovy má jaký žák největší problém a umí pro něj vymyslet personalizované zadání na procvičování konkrétního textu. 

Tato funkce až doposud byla však součástí pouze školních Teams a to se nyní mění, protože díky uvolnění aplikace (aktuálně ve fázi public preview) Reading Coach jako samostatné webové nebo desktopové verze k ní má přístup každý. Zatím je dostupná jen pro čtení anglického jazyka, ale vzhledem k tomu, že v Teamsech jsou podporovány desítky jazyků včetně češtiny a slovenčiny, dá se očekávat brzy i zde. V rámci public preview je zatím možné se přihlásit jen soukromým účtem Microsoft, každopádně v budoucnu bude možné tento nástroj využít i v rámci školy. Učitelé se zájmem o tuto aplikaci a inspiraci se mohou přihlásit do komunity učitelů, kteří tuto aplikaci používají a sdílejí své nápady – zde, a stejně tak správci, kteří mají zájem o přednostní možnost využívání aplikace v rámci školy – zde.

Po jejím spuštění máte tři možnosti z pohledu zadání textu – prostým vložením vlastního textu (Add a passage), využití vestavěné knihovny s několika desítkami článků nebo tou asi nejzajímavější, generování textu s pomocí AI. 


 

Tato třetí možnost je skvělá v tom, že si vyberete, kdo má být hlavní postavou příběhu, kde se má příběh odehrávat a vybíráte i úroveň složitosti textu. 

 

 

 

 

Na generování příběhů pomocí AI je skvělá ještě jedna věc – první vygenerovanou částí příběh nekončí a žák si může po dočtení vybrat, jak se má třeba hlavní postava zachovat nebo co má udělat a následně se vygeneruje další část příběhu. Žáci jsou tak skvěle zapojeni do čtení i formou hry, ve které si vybírají, jak se má příběh dál odehrávat. 

 

 

Po dokončení čtení textu je pak vidět výsledek a úspěšnost čtení, je možné se samozřejmě podívat i na historii jednotlivých procvičování či si některá již přečtená zopakovat znovu.

 

 

 
 
Zdroj: KLATOVSKÝ, Karel. O technologiích nejen ve školách [online]. [cit. 28.2.2024]. Dostupný na WWW: https://www.klatovsky.cz/2024/01/vyplnujte-kreslete-opravujte-pdf-ukoly.html