Zážitková pedagogika do škol: Proč a jak?

 

Zážitková pedagogika má velký potenciál pro zkvalitnění vzdělávání žáků a pro podnícení jejich vnitřní motivace k učení. Můžeme si ji představit jako dveře otevírající se k hlubšímu a trvalejšímu učení, protože informace získané prožitkem si žáci lépe zapamatují a snáze je chápou. A nejen žáci….  

Proč je tedy zážitková pedagogika důležitá? 

  • Žáci se učí skrze vlastní zážitky a vlastní zkušenosti. 
  • Aktivně se zapojují do procesu učení. 
  • Učí se komunikovat, spolupracovat, vnímat sebe i ostatní, řešit problémy a kriticky myslet. 
  • Učí se zvládat náročné situace a věřit ve své vlastní schopnosti. 

A jak integrovat zážitkovou pedagogiku do škol? 

Například: 

  • Zařaďte do výuky hry a simulace. 
  • Využívejte outdoorové aktivity. 
  • Realizujte tematické projekty.   

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak implementovat principy zážitkové pedagogiky do výuky, přihlaste se na seminář DVPP ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. 

Mgr. Alice Harapátová, ITveSkole.cz 

Společně s našimi lektory nabízíme moderní interaktivní řešení a pomůcky, které vám pomohou vytvořit atraktivní vzdělávací prostředí pro vaše žáky. Díky našim kurzům a workshopům se můžete naučit nové metody a techniky, jak implementovat principy zážitkové pedagogiky do výuky, přihlaste se na seminář DVPP ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. 

V případě zájmu o DVPP nás prosím kontaktujte: Martina Burleová, tel.: 602 730 415, email: mburleova@itveskole.cz.