Syndrom vyhoření u pedagogů: Jaké jsou příznaky a důsledky?

Pedagogická profese je náročná a vyžaduje velkou míru nasazení. Proto jsou pedagogové ohroženou skupinou lidí pro výskyt syndromu vyhoření. 

Syndrom vyhoření je stav chronického stresu, který může vést k mnoha negativním následkům, jako jsou například: 

 • vyčerpání 
 • ztráta nálady 
 • deprese 
 • poruchy spánku 
 • ztráta zájmu o práci 
 • ztráta motivace 
 • zhoršení vztahů s okolím 

V pedagogické profesi může mít tato nemoc následující důsledky: 

 • Zhoršení kvality práce: Učitel, který trpí syndromem vyhoření, může být méně výkonný, může dělat chyby a může být méně trpělivý ke svým žákům. To může mít negativní dopad na vzdělávání žáků a celkovou atmosféru ve škole. 
 • Zvýšená absence v práci: Učitel, který trpí syndromem vyhoření, může být častěji nemocný a může mít potřebu si odpočinout od práce. To může vést k zátěži pro kolegy a k problémům s organizací výuky. 
 • Odchod z práce: V těžkých případech může syndrom vyhoření vést k tomu, že učitel opustí svou profesi. To může být nejen osobní tragédie pro učitele, ale také ztráta pro společnost. 

Jak předcházet syndromu vyhoření? 

Syndromu vyhoření se dá předcházet, a to různými způsoby. Zde najdete pár tipů: 

 • Work-life balance: Je důležité najít rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Učitelé by si měli dopřát dostatek odpočinku, relaxace a času pro sebe a své blízké. 
 • Schopnost zvládat stres: Je potřeba naučit se zvládat stresové situace. Učitelé by si měli najít způsoby, jak se vyrovnat se stresem. 
 • Podpora okolí: Je důležitá podpora rodiny, přátel a kolegů. Učitelé by měli mít někoho, komu mohou důvěřovat a kdo jim poskytne podporu v těžkých chvílích. 
 • Zdravá životospráva: Je třeba dbát na zdravou stravu, dostatek spánku a pravidelný pohyb. To pomůže udržet si fyzickou a psychickou kondici. 
 • Relaxace a zábava: Je důležité si dopřát relaxaci a zábavu, které mohou pomoci si odpočinout od každodenních starostí. 
 • Osobní rozvoj: Je důležité se stále vzdělávat a rozvíjet, což může pomoci udržet si motivaci a zájem o práci. 

Mgr. Alice Harapátová, Lektorka ITveSkole.cz 

DVPP školení na téma wellbeing 

Nabízíme DVPP školení na téma wellbeing poskytující pedagogům informace a nástroje, které jim pomohou předcházet syndromu vyhoření. Školení je určeno pro všechny pedagogické pracovníky, kteří chtějí pečovat o své zdraví a psychickou pohodu. 

V případě zájmu o DVPP na toto téma nás prosím kontaktujte: Martina Burleová, tel.: 602 730 415, email: mburleova@itveskole.cz.