Úspěšná realizace projektu HRAJEME SI SPOLU

Náš metodický tým ITveSkole.cz společně s pedagogy Mateřské školy Řeporyje po celý školní rok 2022/2023 spolupracoval na ověřování připraveného Výukového programu pro rozvoj udržitelného rozvoje ve vztahu k sociálnímu pilíři. Tento Program jsme připravili pro děti a pedagogy Mateřské školy Řeporyje www.msreporyje.cz v rámci realizace projektu HRAJEME SI SPOLU, který byl podpořen z OP PPR a ESF. 

Výukový program byl sestaven tak, aby podporoval společné vzdělávání, obsahoval prvky zážitkového vzdělávání, učil děti v souvislostech a rozvíjel jejich vztah k místu, kde žijí a tím posiloval soudržnost místa. Cílem byla realizace aktivit ve dvou třídách podporující rozvoj kompetencí dětí, aby byly aktivně zapojené a motivované v rámci vzdělávání. Zažívaly úspěch, spokojenost a participaci na aktivitách, které mohou pozitivně ovlivnit školu, její okolí a tím i kvalitu života a spjatost se společností. Zdůrazňovali jsme hodnoty jako je spravedlnost, samospráva, dostupnost, participace v tématech jako je vzdělávání, sociální prostředí, zdraví a rovnoprávnost. 

Výukový program HRAJEME SI SPOLU můžete pro inspiraci stáhnou ZDE. 

Velké poděkování patří realizačnímu týmu za přípravu jednotlivých témat a samozřejmě celému kolektivu pedagogů a dětí Mateřské školy Řeporyje.

 

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Praha — pól růstu ČR PRA HA PRA GUE PRA GA PRA G