AI a dopad na životní prostředí

 

Má začínající rozmach AI sám o sobě i nějaký negativní dopad na naše životní prostředí? Vědecké výzkumy ukazují, že ano. Systémy umělé inteligence, jazykové modely, které pohánějí různé typy chatbotů např.: ChatGPT, Bard, Copilot atd. zpracovávají obrovské objemy dat, dochází k velkým výpočtům, a to se děje v obřích datových centrech. Centra pro svoji činnost spotřebovávají energii, která se stále zvyšuje a tím se zvyšují emise uhlíku. Současně musí docházet k chlazení velkých datových center, navyšuje se spotřeba vody případně jiné chladící kapaliny (Microsoft – spotřeba vody za rok 2022 se zvýšila o 34% na 6,4 milionu metrů krychlových, což je přibližně velikost 2500 olympijských plaveckých bazénů).

Uveďme si některé odhady vědců: např. spočítali, že na každých 5-50 dotazů je spotřebováno 500 ml vody (zohledňuje energii pro datové centrum, odchylky v sezónních teplotách). Vědci z Carnegie Mellon University – výzkum na systematické srovnání energetických nákladů spojených s modely strojového učení, uvádí, že použití modelu umělé inteligence k vygenerování jednoho obrázku vyžaduje přibližně stejné množství energie jako nabití chytrého telefonu (výzkum nebyl revidován).

V tomto ohledu má AI dvě strany, na jedné je velmi efektivní a nápomocna v některý oblastech (např. ekologie), ale na druhé je velmi náročná na spotřebu energie.