Jak na hodnocení ve školách?

 

ITveSkole.cz podporuje učitele i žáky po celé ČR. Na každém projektovém dni či školení vidí naši lektoři každodenní usilovnou práci pedagogů a dřinu. Často také probíhá diskuse na téma „hodnocení ve školách“. 

Jak to tedy je a jak si s hodnocením žáků poradit? 

Klasické známkování je stále nejběžnější formou hodnocení ve školství. Může však být pro žáky demotivující a neefektivní. Alternativní formy hodnocení mohou být přínosnější, protože se zaměřují na rozvoj žákovských dovedností a kompetencí. 

Mezi alternativní formy hodnocení patří například: 

  • Reflexe – žáci se zamýšlejí nad svým učením a určují si své cíle. 
  • Sebehodnocení – žáci sami hodnotí své znalosti, dovednosti a porozumění. 
  • Portfolio – sbírka žákovských prací, která dokumentuje jeho učení. 
  • Projekty – komplexní úkoly, které vyžadují od žáků samostatnou práci, kreativitu a spolupráci. 
  • Peer review – žáci hodnotí práci ostatních žáků. 

Alternativní formy hodnocení mohou mít řadu výhod: 

  • Podporují aktivní učení žáků. 
  • Rozvíjejí kritické myšlení, komunikační dovednosti a týmovou spolupráci. 
  • Jsou motivující pro žáky. 

Mgr. Alice Harapátová, lektorka ITveSkole.cz

V případě zájmu o projektový den nebo DVPP nás prosím kontaktujte: Martina Burleová, tel.: 602 730 415, email: mburleova@itveskole.cz. Rádi se Vám budeme věnovat.