Závěrečná konference OPEN 58

Pod záštitou ITveSkole.cz se dne 15. června 2023 konala v kinosále ZŠ Janského Praha 13 závěrečná konference projektu OPEN 58. 

Kinosál poskytoval pohodlné a příjemné prostředí pro účastníky, kteří ocenili kvalitu prezentace i občerstvení. Organizace konference byla dobře připravená a provedená, což přispělo ke spokojenosti účastníků. Celkově konference přinesla inspiraci a povzbuzení pro zlepšování školního prostředí základních škol.

Projekt OPEN 58 obohatil povědomí našich školáků o přínosech pěstování demokratického klimatu na půdě školy. Během výukových pilotáží si udělali žáci jasnější představu o tom, jak se kriticky vypořádat se stereotypy a předsudky, co přinášejí demokratickým společnostem různé demografické studie nebo proč se občanská společnost angažuje ve věcech veřejných. Konkrétně projekt podnítil žáky k tomu, aby se neostýchali převzít proměnu veřejného prostoru do vlastních rukou. 

Na závěr akce proběhlo hlasování na tabletech s připravenými QR kódy, které dopadlo nad očekávání skvěle. Máme z toho velkou radost a věříme, že nápady a tipy do výuky zúčastnění využijí a budou sdílet se svými kolegy i napříč ZŠ.

Ve čtvrtek 15. června 2023 sešly týmy všech deseti zapojených škol na závěrečné konferenci OPEN 58, tentokrát na ZŠ Janského. Atmosféra byla jako vždy skvělá, všechny školní týmy představily své projekty na vylepšení veřejného prostoru ve svých školách nebo v jejich bezprostředním okolí. Je skvělé, co všechno děti v rámci projektu dokázaly vymyslet, ještě více je však obdivuhodné, co dokázaly udělat proto, aby se jejich projekty realizovaly. Právě v tom je zřejmě největší přínos celého projektu – naučit děti, aby si všímaly svého okolí, měly zájem o prostředí, ve kterém žijí, přemýšlely o tom, jak ho zkvalitnit, nejen s ohledem na sebe, ale i na druhé a především – jak svůj nápad uskutečnit. Po prezentaci jednotlivých projektů si všechny týmy zahrály společně hru Cesta hrdiny. Celý den se vydařil i díky hostitelské škole ZŠ Janského, která perfektně připravila zázemí pro konferenci, a především poskytla nádherný prostor kinosálu, který je sám o sobě výborným příkladem promyšlené rekonstrukce veřejného prostoru.

Moc děkuji a přeji stále stejnou chuť do práce.

Mgr. Božena Brožová, zástupkyně ředitele

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic , partnerská škola projektu OPEN

V rámci realizace projektů byl modernizován kinosál školy a dodáno vybavení potřebné pro realizaci kulturně komunitních programů, podporu programů multikulturní výchovy, přijímání odlišných kultur, osobnostní a sociální rozvoj dětí, podporu začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem. Projekt rekonstrukce kinosálu a projekt OPEN 58 byly komplementární s cílem na podpořit společné vzdělávání ve školách v Praze. 

Pokud Vás realizace projektu zaujala a chtěli byste připravit projekt na míru potřebám vaší školy, budeme rádi, když nám napíšete a domluvíme si on-line či osobní schůzku, kde můžeme prodiskutovat vaše konkrétní potřeby.  

Více informací a kontakt pro sjednání schůzky:  800 880 990, skoly@boxed.cz, online formulář

V případě dotazů můžete kontaktovat také naši projektovou podporu ITveSkole.cz, tel.: 222 268 519, mobil 606 071 366, email: disevicova@itveskole.cz