Online testování digitálních kompetencí zdarma pro žáky i pedagogy

 
Projekt IT Fitness Test V4 + Ukrajina, jehož cílem je otestovat digitální znalosti českých žáků a studentů, překonal již 2 měsíce od svého spuštění 3.dubna 2023 stanovenou metu pro letošní rok – 20 000 otestovaných žáků a studentů základních, středních a vysokých škol
Vloni se v ČR zapojilo přes 8 000 respondentů, v rámci zbylých zemí Visegrádu (V4) se podařilo do testování zapojit více jak 115 000 lidí. Partnery letošního testování jsou komunita expertních dobrovolníků Česko.Digital, Asociace pro aplikovaný výzkum v IT, z. s. (AAVIT), a Microsoft Česká republika a Slovensko. 
 
 Testování bude probíhat až do října 2023 online formou na https://itfitness.eu/cs/.