Nový katalog ITveSkole.cz pro rok 2022/2023

Milé školy,

přinášíme Vám přehled povinností v oblasti publicity projektů EU z operačního programu OP JAK.

·Škola je povinna zveřejnit na svých oficiálních internetových stránkách, popřípadě na svých sociálních sítích informace o realizaci projektu.

Jedná se o: 

  • Název operace v plné nebo zkrácené formě 
  • Hlavní cíl operace 
  • Zobrazení znaku EU spolu s textem ve znění „Spolufinancováno Evropskou unií“

Dále je povinnost doložit printscreen příspěvku kde bude jasné na jakých sociálních sítích je takový příspěvek zveřejněn a datum kdy byl zveřejněn.

Škola také musí umístit na snadno viditelné místo plakát (minimální velikosti A3) s informacemi o projektu po celou dobu realizace. Je doporučeno ho generovat prostřednictvím generátoru publicity, který již brzy naleznete i na stránkách opjak.cz. Logolinky je možné stáhnout zde: https://opjak.cz/publicita/logolinky/

Tyto povinnosti musí školské zařízení splnit co nejdříve po zahájení realizace projektu, nejpozději však do doby předložení první zprávy o realizaci.

Přejeme klidný začátek školního roku.

Tým projektové podpory ITveSkole.cz, o.p.s