Responzivní výuka a Co funguje ve třídě

Nakladatelství publishED a EDUkační LABoratoř společně vydávají populárně-naučné publikace pro učitele. Právě vydali dotisk publikací pro učitele Responzivní výuka a Co funguje ve třídě. Více na www.published.cz.

V případě zájmu o akreditované kurzy Formativní hodnocení I a II, které pořádáme formou sborovny po celé republice, navštivte www.skolenisborovna.cz.

Společně s PedF UK jsme spustili databanku příkladů dobré praxe formativního hodnocení, kterou vytvořili učitelé základních a středních škol. Dostupná je bezplatně na www.formativne.cz v záložce DATABANKA.

PUBLIKACE