Mobilní aplikace klidně fofrem

Na Code.org najdete (mimo jiné) i sekci App Lab, kde můžou žáci snadno vytvářet jednoduché aplikace pro mobil. Pro základní seznámení doporučuji projít kurz, který žáky naučí základní ovládání celého prostředí.

V rámci kurzu žáci dokáží samostatně vytvořit základní program.

S programem lze dále pracovat a rozvíjet ho a využívat další a další příkazy. S pokročilejšími možnostmi programu se seznámíte v kurzu https://studio.code.org/s/csp5-virtual.

V App Labu najdete celou řadu hotových projektů (velmi různé úrovně). U každého projektu můžete tlačítkem Remix vytvořit kopii a dále ho měnit a rozvíjet.

Podrobnou dokumentaci najdete na https://studio.code.org/docs/applab/.

„Na rozvoj digitální gramotnosti v různých předmětech aplikace jak vyšitá.“

Za inspiraci děkuji Z. Novotnému.

Zdroj: RAMBOUSKOVA, Jitka. Co jsem vyzkoušela ve škole i okolním vesmíru [online]. [cit. 10.11.2021]. Dostupný na WWW: https://www.cojsemvyzkousela.cz/?p=7336