Responzivní výuka: Kognitivní vědy a formativní hodnocení v praxi

Právě vyšla naše nová kniha. Připravili jsme pro učitele publikaci Responzivní výuka: Kognitivní vědy a formativní hodnocení v praxi, která pomáhá plánovat individuální podporu a přiměřené výzvy všem žákům a studentům. Více na www.responzivnivyuka.cz.

Autor této publikace vystoupí na online konferenci Učíme formativne.cz, která proběhne v pátek 12. listopadu. Konference je bezplatná a pořádají ji Pedagogická fakulta UK a EDUkační LABoratoř. Program a registraci najdete na www.formativne.cz/konference.

PS: V případě zájmu o kurzy Formativní hodnocení I a II, které pořádáme formou sborovny přímo ve škole, navštivte www.skolenisborovna.cz.

PUBLIKACE

EDUkační LABoratoř | www.edukacnilaborator.cz | +420 212 245 509