Kurz Projektová výuka

Rádi bychom Vás pozvali na kurzy Projektová výuka I a Projektová výuka II, které jsou zaměřeny na vedení a hodnocení projektové výuky v oblasti rozvoje osobnostních a sociálních kompetencí žáků.

Seminář je určen pedagogům 1. a 2. stupně základních škol, vychovatelům školních družin a klubů, pedagogům volného času, učitelům zájmových kroužků, všem, kteří chtějí začlenit do výuky svých žáků projektové vyučování se zaměřením na podporu osobnostně sociálního rozvoje žáků v oblastech jako jsou aktivní role žáka ve výuce, navazování vzájemných vztahů se spolužáky, zvyšování adaptibility žáka s ohledem na emoční inteligenci, porozumění vyučovacímu jazyku žákem a jeho začleňování do třídního kolektivu.

Místo konání:  Velfíkova 4, Praha 6

Termíny kurzů: 

Projektová výuka I

18., 19., 20. 10 vždy od 13 do 19 hodin

Projektová výuka II

21., 22., 25. 10. vždy od 13 do 19 hodin

Cílem semináře je účastník, který ví:

  • jak podpořit rozvoj spolupráce žáků při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících situace z běžného života,
  • jak podpořit sociální a osobnostní kompetence žáků mezi sebou v práci ve skupině, ale i ve vztahu k jednotlivci
  • jak mohou děti následně využít získané řešení v praxi; k poznávání skutečnosti, že k výsledku lze dospět různými způsoby,
  • jak rozvíjet důvěru žáků ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné sebekontrole při každém kroku postupu řešení, k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti, k vytváření dovednosti vyslovovat hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a k jejich ověřování nebo vyvracení pomocí protipříkladů,
  • jak podpořit vnímání žáků složitosti reálného světa a jeho porozumění; rozvíjet zkušenosti pomocí modelových situací.

 

Pro podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat. Martina Burleová – koordinátorka DVPP v ITveSkole.cz, email: mburleova@itveskole.cz, tel.: 602 730 415