Konference FutureEdu: Digitální občanství

Konference FutureEdu: Digitální občanství

 

Příspěvek přednesený 15. září 2021 na konferenci FutureEdu: Budoucnost vzdělávání v digitální době v pražském sdíleném prostoru Opero, byl zařazen jako úvod pro navazující panelovou diskuzi. Příspěvek přibližuje:

  • aktuální koncept(y) digitálního občanství,
  • tři úrovně digitální vyloučení,
  • tři často tradované miskoncepce digitálního občanství.

Úvodní příspěvek na téma Digitální občanství sloužící jako úvod pro navazující panelovou diskuzi.

NEUMAJER, Ondřej. Ondřej Neumajer – domovská stránka [online]. [cit. 23.9.2021]. Dostupný na WWW: https://ondrej.neumajer.cz/konference-futureedu-digitalni-obcanstvi/