Jak pracovat se slabšími žáky?

 

Čím dál častěji se v mediích objevují zprávy o slabších žácích. Podle mezinárodního průzkumu PISA vyšlo najevo, že v Česku panuje v rámci zemí OECD nejsilnější vazba mezi socioekonomickým zázemím rodiny a vzdělávacími výsledky. Kdo tito žáci jsou a jak s nimi pracovat?  

Slabší žáky můžeme rozdělit podle několika aspektů: 

  • Vzdělávací obtíže 
  • Sociální nerovnost 
  • Nízká sebeúcta a motivace 
  • Individuální potřeby 
  • Specifické poruchy učení 
  • Přístup rodiny 

Podpora slabších žáků je důležitá pro jejich rozvoj a úspěch ve škole. Přemýšlíte na co se zaměřit?

Zkuste tyto tipy:   

Individualizovaný přístup 

Zjistěte, jakým způsobem se každý žák učí nejlépe, a přizpůsobte svůj výukový styl. 

Dnes už k přípravě individuálních materiálů můžete využít umělou inteligenci či další interaktivní pomůcky.    

Spolupráce s rodiči 

Snažte se otevřeně komunikovat s rodiči a sdílejte s nimi pokrok a obavy.  

Navrhujte (dobrovolné) domácí úkoly, které podporují učení i doma. V ideálním případě se snažte zadávat úkoly individuálně pro vyšší efekt.   

Zpětná vazba 

Poskytujte pravidelnou zpětnou vazbu týkající se pokroku a úspěchů. 

Zajímejte se o názory žáků a zjišťujte, jak se cítí ve vztahu k učení. Ideální v tomto případě je využívat techniky formativního učení a posouvat nejen žáky ale i sami sebe.   

Podpora sebevědomí 

Kladně posilujte snahy žáků a zdůrazňujte jejich úspěchy. Touto formou jim pomáhejte vyvinout si pozitivní postoj k učení a sebevědomí. Proč podporu sebevědomí nezahrnout do třídnické hodiny? 

Sledování pokroku

Pravidelně hodnoťte a sledujte pokrok žáků a upravujte svou výuku podle jejich potřeb. Pomoci Vám mohou různé důkazy o učení. Jedním z nich může být i portfolio.  

Tak co, zkusíte něco ve třídě zařadit?  

Bc. Karolína Kankrlíková, Lektorka ITveSkole.cz 

Společně s našimi lektory nabízíme moderní interaktivní řešení a pomůcky, které vám pomohou vytvořit atraktivní vzdělávací prostředí pro vaše žáky. Díky našim kurzům a workshopům se můžete naučit nové metody a techniky, jak podpořit rozvoj slabých žáků a pomoci jim dosáhnout svého plného potenciálu.

Těšíme se na spolupráci s vámi a na to, že společně objevíme nové přístupy k práci se slabými žáky.

V případě zájmu o DVPP na toto téma nás prosím kontaktujte: Martina Burleová, tel.: 602 730 415, email: mburleova@itveskole.cz.