Co je to „prompt“ a k čemu ho potřebuji?

Připadá Vám, že slovo „prompt“ slyšíte často? Ano, je to možné, velmi úzce souvisí se stále skloňovanou AI, tedy přímo s chatboty. Pokud chceme komunikovat s Copilot, ChatGPT, Bard atd., a dostat co nejpřesnější odpověď, využíváme k tomu „prompt“. Tedy přesně řečeno textové zadání, příkaz, požadavek na základě, kterého Vám AI vygeneruje odpověď. Čím více ji specifikujete, podrobně popíšete a co nejvíce upřesníte, tím přesnější odpověď dostanete. 

Při zadávání se můžete řídit jednoduchými pravidly: kdo to má zpracovat, tak zvaná persona (pedagog, student, …); co má zpracovat (anotaci, test, …); jakým způsobem to má zpracovat (formát, délka textu, způsob komunikace, jazyk …); a pro koho, kdo je cílová skupina. Výhodou komunikace s chatboty je, že má pro Vás dostatek trpělivosti a vy se můžete stále doptávat a doptávat, až dostanete požadovanou odpověď.

Bard mi pro Vás vygeneroval: “Prompty jsou důležitým nástrojem pro interakci s modely umělé inteligence a strojového učení. Naučit se psát efektivní prompty vám umožní plně využít možnosti těchto modelů a dosáhnout požadovaných výsledků.“ Bard: [online] [cit. 4.2.2024]

Mgr. Monika Plišovská, lektorka ITveSkole.cz