Dotaz měsíce k šablonám – duben 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK.

Otázka za duben 2023 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I a pro výzvu šablony pro SŠ a VOŠ I

Je možné realizovat šablonu Inovativní vzdělávání o letních prázdninách?

Odpověď

Ano, aktivity šablony lze realizovat i v období letních prázdnin, a to formou aktivit, které jsou poskytovány nad rámec běžné výuky, která je realizována během školního roku v období září–červen. Jedná se tedy o tzv. letní školy, příměstské tábory apod., které jsou pořádány a realizovány školou, a to za podmínek splnění všech pravidel realizace šablony, které jsou uvedeny přímo v textu šablony Inovativní vzdělávání.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Zdroj: Dotaz měsíce k šablonám – duben 2023 – OP JAK. OP JAK – Webové stránky operačního programu Jan Amos Komenský [online]. Copyright © [cit. 09.05.2023]. Dostupné z: https://opjak.cz/aktuality/dotaz-mesice-k-sablonam-duben-2023/

 

V případě dotazů můžete kontaktovat také naši projektovou podporu ITveSkole.cz, tel.: 222 268 519, mobil 606 071 366, email: disevicova@itveskole.cz.