Výzva OPZ+ Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.

Výzva je zaměřena na podporu prevence a řešení předčasných odchodů žáků ze vzdělávání prostřednictvím multidisciplinárního přístupu směřujícímu ke zvýšení školní úspěšnosti dětí a mládeže ohrožené školním neúspěchem a ke zvýšení jejich šancí na uplatnění se na trhu práce se specifickým důrazem na děti ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí ve vybraných obcích s rozšířenou působností v Ústeckém, Karlovarském, Libereckém a Moravskoslezském kraji.

Smyslem výzvy je nastavení funkčního, efektivního a účinného systému podpory rodin zaměřeného na identifikaci a redukci problému předčasných odchodů ze vzdělávání a souvisejícího snížení jejich dopadů na rodinu.

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými partnery s finančním příspěvkem: školy a školská zařízení.

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK

Podání žádosti je možné od 29. 9. 2023.
 
 

Budeme rádi, když nám napíšete a domluvíme si on-line či osobní schůzku, kde můžeme prodiskutovat konkrétní potřeby Vaší školy.  

Více informací a kontakt pro sjednání schůzky:  800 880 990, skoly@boxed.cz, online formulář

V případě dotazů můžete kontaktovat také naši projektovou podporu ITveSkole.cz, tel.: 222 268 519, mobil 606 071 366, email: disevicova@itveskole.cz.