Finanční prostředky pro školy z IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 48. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027. 

Podporované aktivity: 

Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny  

· navýšení kapacit v mateřské škole (dále i „MŠ“) v území působnosti MAS;  

· zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí;  

· navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny 

Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol  

· vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi;  

· vnitřní konektivita škol;  

· školní družiny a školní kluby;  

· učebny neúplných škol;  

· doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí o pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny); o pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety); o vnitřního i venkovního pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit; 

Časové nastavení výzvy: 

  • Datum a čas vyhlášení výzvy – 28. 02. 2023, 14:00  
  • Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2021+ – 21. 03. 2023, 14:00  
  • Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2021+ – 21. 03. 2023, 14:00  
  • Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2021+ – 31. 12. 2027, 14:00  
  • Nejzazší datum ukončení realizace projektu – 30. 6. 2029  
  • Časová způsobilost výdajů – od 1. 1. 2021 do ukončení realizace projektu 

 

Budeme rádi, když nám napíšete a domluvíme si on-line či osobní schůzku, kde můžeme prodiskutovat konkrétní potřeby Vaší školy.  

Více informací a kontakt pro sjednání schůzky:  800 880 990, skoly@boxed.cz, online formulář 

V případě dotazů můžete kontaktovat také naši projektovou podporu ITveSkole.cz, tel.: 222 268 519, mobil 606 071 366, email: disevicova@itveskole.cz.