Jak vypadají projektové dny od ITveSkole.cz?

Naši lektoři jezdí měsíc, co měsíc napříč Českou republikou a přinášejí do škol „nový vítr“. Například při Projektovém dni na téma Bádání a experimentování děti a žáci zažívají úžas nad pokusy z běžně dostupných surovin. Na vlastní kůži si zkouší experimenty, které v běžné výuce nejsou zcela běžné. Hravou formou zjišťují, co je to povrchové napětí, koloběh vody a jak na sebe reagují různé látky a směsi. 

Při Projektovém dni Moderní pomůcky ve výuce mohou děti v MŠ například vymyslet celé fiktivní město, naplánovat trasu autíčku, vyzkoušet si práci s 3D perem a postavit stavby ze stavebnice ITriangle. 


V případě zájmu o projektový den nás kontaktujte. Děkujeme.

Kontakt: Martina Burleová, koordinátorka DVPP, e-mail: mburleova@itveskole.cz, mobil: (+420) 602 730 415