ITveSkole.cz spolupracuje s Královohradeckým krajem

ITveSkole.cz je zapojené do projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II do aktivity KA 2 – Digitální kompetence se vzdělávací akcí Využití digitálních technologií ve výuce. Do projektu jsou zapojeni pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ a SOŠ. Naši lektoři průběžně navštěvují 40 škol napříč celým Královohradeckým krajem a současně ke svému školení využívají některou z online komunikačních platforem. Vzdělávání pedagogů je v tomto projektu nastavené v kombinaci prezenční a online formy.

Pro školy máme připraveno několik témat, z kterých si na základě svých potřeb vybírají. Pedagogové si mohou například vyzkoušet tvoření Únikové hry nebo získat zkušenosti s tvorbou videa. Prohloubit si svoje znalosti z PowerPointu, Excelu a cloudových úložišť, nebo se zaměřit na Bezpečnost na internetu, případně využít téma Digitální technologie v různých předmětech. Neposlední řadě se mohou seznámit s grafickým programem Canva a novinkami v aplikaci Teams a Office 365 (nyní Microsoft 365). Velmi nás těší, že školení jsou školami vnímané jako přínosné a vrací se k nám velmi pozitivní zpětná vazba.

S podobnými tématy pracujeme v projektu Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje v aktivitě Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ – Digitální gramotnost. Pokud Vás téma digitálních technologii zajímá, budeme rádi, když se k nám ve Středočeském kraji přidáte.

Za tým lektorů ITveSkole.cz

Monika Pliešovská

JSME TADY PRO VÁS
 
Kontakt: Martina Burleová, koordinátorka DVPP, e-mail: mburleova@itveskole.cz, mobil: (+420) 602 730 41