Program Dobro-druzi

V programu Dobro-druzi mohou skupiny dětí od 2. stupně základní školy a studenti středních i vysokých škol pořádat za podpory Nadace Via benefiční akce pro osobu nebo organizaci, kterou si sami zvolí. Nově také mohou uspořádat sousedskou aktivitu, přispět k obnově krajiny nebo zkrášlit své okolí.

CO DOBRO-DRUHŮM NABÍZÍME?

Tyto formy podpory je možné vzájemně kombinovat s ohledem na různé potřeby i stupeň pokročilosti jednotlivých týmů:

  • Granty ve výši 2 000 – 10 000 Kč
  • Zdvojnásobení (tzv. matching) finančního výtěžku z akcí až do výše 20 000 Kč vybraným 10 projektům
  • Workshopy vedoucí k naplánování konkrétních aktivit
  • Založení kampaně na Darujme.cz 
  • Inspirativní setkání s dalšími týmy Dobro-druhů

JAKÉ AKCE MŮŽETE POŘÁDAT?

Výběr necháme na vaší fantazii a schopnostech. Možná rádi zpíváte, tvoříte, sportujete nebo se staráte o přírodu. Nejlepší je pomáhat ve svém okolí. Ať už jde o benefici pro nemocného kamaráda nebo na podporu místní dobročinné organizace, sázení stromů kolem školy či uspořádání sousedského setkání, uděláte něco hezkého pro místo, kde žijete. Inspirovat se můžete níže uvedenými příklady.

HARMONOGRAM 

  • Vyhlášení výzvy: 18. ledna 2022
  • Podávání přihlášek:průběžně (do vyčerpání prostředků grantů) 
  • Hodnocení přihlášek: průběžně, o podpoře vašeho záměru rozhodne tříčlenná komise do 20 dnů od podání přihlášky
  • Do kdy je možné aktivity zrealizovat: akce lze pořádat v průběhu celého roku. Na uskutečnění projektu máte maximálně 12 měsíců
  • Administrativa spojená s projektem: Do 14 dnů po ukončení aktivity je třeba vyplnit formulář závěrečné zprávy + zaslat nám alespoň 5 fotografií z průběhu projektu.

CHCI VYPLNIT VSTUPNÍ DOTAZNÍK DO PROGRAMU

Více informací ZDE.

Zdroj: Dobro-druzi – Nadace Via. Nadace Via – Umění žít spolu a umění darovat [online]. Copyright © Nadace Via 2015 [cit. 21.02.2022]. Dostupné z: https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/dobro-druzi/