Harmonogram výzev OP JAK

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje draft Harmonogramu výzev OP JAK pro rok 2022. Harmonogram výzev slouží žadatelům k získání včasné informace o tom, kdy budou vyhlašovány výzvy v roce 2022, na co budou zaměřeny a kolik prostředků řídicí orgán na výzvu vyčlenil.

Harmonogram výzev doposud nemohl být schválen Plánovací komisí programu hlavní (PKP), vzhledem k zájmu informovat potenciální žadatele o plánovaných intervencích však Řídicí orgán přistoupil ke zveřejnění draftu.

Řídicí orgán plánuje svolat jednání a 1. zasedání Monitorovacího výboru OP JAK ihned po schválení Programového dokumentu OP JAK ze strany Evropské komise. Harmonogram výzev na rok 2022 (vč. jednotlivých termínů) vychází z předpokladu, že ke schválení dojde v dubnu 2022. V případě prodlení ve schválení dojde k relevantnímu posunu termínů.

Harmonogram je k dispozici v sekci Výzvy.

Harmonogram výzev OP JAK – OP JAK. OP JAK – Webové stránky operačního programu Jan Amos Komenský [online]. Copyright © [cit. 14.02.2022]. Dostupné z: https://opjak.cz/aktuality/harmonogram-vyzev-op-jak/

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí s více než 100 programy a proškolili jsme již přes 10.000 pedagogů ze stovek škol.

Fakturační údaje

ITveSkole.cz, o.p.s.
Velflíkova 4, Praha 6, 160 00
IČO: 01942867
DIČ: CZ01942867
Bankovní spojení: 8209785001/5500
Zápis v OR u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou O1181

© Copyright 2022, ITveSkole.cz, o.p.s.