Hledáme inspirativní učitele

Tisková zpráva: Hledáme inspirativní učitele. Nominujte je na cenu Global Teacher Prize Czech Republic

Právě dnes startuje nový ročník ceny Global Teacher Prize Czech Republic. Ocenění ukazuje inspirativní pedagogy a pomáhá tak zvýšit prestiž učitelského povolání. Pedagogy ze základních i středních škol může nominovat kdokoliv do 28. února 2022 zde.

Global Teacher Prize Czech Republic je národní varianta mezinárodního ocenění.  Sleduje kvalitu pedagogické práce, individuální přístup k žákům, vytváření a používání inovativních učebních metod a zapojení učitelů do mimoškolních aktivit a odborné komunity. „Naším cílem je, aby cena pomohla nejen ve vytipování, podpoře a ocenění inspirativních učitelů. Doufáme, že takto získaný odborný kredit posílí jejich učitelskou pozici a sebevědomí,“ vysvětluje manažerka ceny GTP CZ Hana Matoušů.

Učitele může nominovat každý prostřednictvím formuláře na stránkách ceny. Přihlášení kandidáti budou hodnoceni na základě čtyř odborných kritérií, porota také posoudí jejich práci v hodinách. Vítězové letošního ročníku budou slavnostně vyhlášeni 2. června 2022.

Mottem letošního ročníku je: „Děkujeme učitelům, kteří neučí předměty, ale učí děti.“ Nový spot připomíná, že to, jestli a jak děti zvládají výuku ve škole, ovlivňuje mnoho faktorů – i to, co se děje u nich doma, mezi kamarády, ve škole. „Chceme poděkovat všem učitelům, kteří vědí, že proto, aby se děti rády a dobře učily, je důležité jim ve škole vytvořit bezpečné prostředí. To jim pomůže více věřit ve své schopnosti, v sebe sama,” dodává Hana Matoušů.

Generálním partnerem ceny Global Teacher Prize Czech Republic 2021 je Nadace České spořitelny.

Zdroj: Tisková zpráva: Hledáme inspirativní učitele. Nominujte je na cenu Global Teacher Prize Czech Republic | EDUin. EDUin | Informační centrum o vzdělávání [online]. Dostupné z: https://www.eduin.cz/tiskove-zpravy/tiskova-zprava-hledame-inspirativni-ucitele-nominujte-je-na-cenu-global-teacher-prize-czech-republic/