Spuštění webových stránek OP JAK

Řídicí orgán spustil 23. prosince 2021 nové webové stránky Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Webové stránky nabízí moderní odlehčený design, přehlednější informace i responzivitu webu.

Nový web OP JAK je uživatelsky přívětivý a poskytuje přehledné informace o OP JAK, který bude realizován v programovém období 2021-2027. Velkým přínosem budou především přehledné informace o výzvách, veškeré dokumenty související s danou výzvou budou přístupné na jednom místě (vč. Zápisů z výběrových komisí, FAQ apod.). U jednotlivých výzev se v informačním boxu ihned dozvíte, jaký je celkový objem předložených, hodnocených či podpořených žádostí apod.

Zároveň můžete nový web pohodlně prohlížet i ve Vašich tabletech nebo mobilních telefonech.

Nový web usnadní práci při vyhledávání informací nejen žadatelům a příjemcům, ale i odborné veřejnosti. Webové stránky jsou dostupné na webové adrese – www.OPJAK.cz.

Zdroj: Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT [online]. Copyright © Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání [cit. 03.01.2022]. Dostupné z: https://opvvv.msmt.cz/aktualita/spusteni-webovych-stranek-op-jak.htm

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí s více než 100 programy a proškolili jsme již přes 10.000 pedagogů ze stovek škol.

Fakturační údaje

ITveSkole.cz, o.p.s.
Velflíkova 4, Praha 6, 160 00
IČO: 01942867
DIČ: CZ01942867
Bankovní spojení: 8209785001/5500
Zápis v OR u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou O1181

© Copyright 2022, ITveSkole.cz, o.p.s.