Jsou Teams připraveny na novou informatiku?…..

Jsou Teams připraveny na novou informatiku? Víc, než si myslíte!

O nové informatice toho bylo (a zcela ještě bude) napsáno dost. Jedno je jisté – v rámci hodin informatiky se mnohem více bude výuka zaměřovat na podporu logického myšlení, algoritmizace a programování.

A podobně, jako je nástroj Microsoft Teams skvělým doplňkem běžné prezenční či hybridní výuky (komunikace se žáky, zadávání úkolů, hlasování, zpětná vazba, pochvaly a mnoho dalších funkcí), tak i svými dalšími funkcemi je připraven na podporu již zmíněného programování a to konkrétně v části zadávání úkolů. Jak přesně? Jednou z možností připojení podpůrných souborů a zdrojů je v nabídce při tvorbě zadání položka MakeCode a na tu se v tomto článku podíváme, protože právě díky ní máte možnost skvěle procvičovat se žáky zmiňované programování. A to nejen v jazyku MakeCode.

1. Otevřete si okno pro vytvoření nového zadání, zadejte veškeré potřebné informace a v položce Připojit vyberte MakeCode.

 
 

2. V nově zobrazeném okně si vyberte, jaký typ projektu chcete vytvořit, zadejte název souboru a klepněte na Připojit.

3. Ověřte si, že je soubor připojen a že je nastaveno, že žáci upravují vlastní kopii. Následně jen zbývá úkol zadat.

Následně je zapotřebí aktivita na straně žáka – ten si úkol otevře, klikne na soubor přiložený k zadání, vypracuje a odevzdá. Mimochodem, všimněte si, že není potřeba úkol vypracovávat pouze v rámci blokového jazyka MakeCode, ale je možné se přepnout i do JavaScriptu nebo dokonce Pythonu, čímž se dostáváme k využití i na úrovni středních škol.

Každopádně po odevzdání se opět celá práce vrací k vyučujícímu, který si ji otevře a standardně ohodnotí, případně ji může rozbalovací funkcí tlačítka Odeslat zpět vrátit k přepracování.

 
Zdroj: KLATOVSKY, Karel. O technologiích (nejen) ve školách… [online]. [cit. 11.10.2021]. Dostupný na WWW: https://www.klatovsky.cz/2021/10/jsou-teams-pripraveny-na-novou.html